Intern controle programma

Mijn afdeling was systeem-eigenaar van 2 TPM systemen. Om TPM proof te blijven wordt per kwartaal een interne controle uitgevoerd op de normen waaraan voldaan moet worden volgens de Nederlandse bank. Ik had een coördinerende rol voor de uitvoering van deze controle. Het interne controle programma heb ik versimpeld en geïmplementeerd bij 3 afdelingen.

Informatie systeem implementeren

Het bestaande informatie systeem (Acces database) verder ontwikkeld en geïmplementeerd in de organisatie zodat alle projectleiders en -medewerkers hiervan gebruik konden maken. Ongeveer 15 actieve gebruikers.

 

Programma kostencalculatie

Type bedrijf: vrachtvervoerder > 1000 FTE

Software: MS SQL server 2005, MS Access 2003, VB script, Crystal Reports

Een nieuwe applicatie ontwikkeld om de kosten van een voertuig of object te kunnen berekenen. Dit programma kan per object berekenen wat de onderhoudskosten zullen zijn voor de komende 8 á 10 jaar. De Access database is gekoppeld aan een SQL server en maakt gebruik van Crystal Reports als reportingservice.

Urenregistratie

Type bedrijf: Vrachtvervoerder > 1000 FTE

Software ERP Ultimo, MS SQL server 2005, SQL Scripting, VBA

Voor de afdeling Technische dienst een project geleid om de gewerkte uren per werkorder en per medewerker  digitaal te registreren. Om dit te realiseren heb ik gebruik gemaakt van reeds aanwezige infrastructuur die wordt gebruikt voor de tijdregistratie en de software Ultimo die wordt gebruikt om werkorders te administreren.
Een medewerker kan bij een klokterminal zijn juiste werkorder selecteren en met zijn persoonlijke digitale sleutel een klokmoment genereren. Deze klokmomenten samen met de klokmomenten van de tijdregistratie zorgt voor een sluitende urenverantwoording.  Een aantal SQL scripts sluiten en openen een werkorder zodra men pauze heeft of wanneer een medewerker naar huis gaat.
De bestaande software van Ultimo is aangepast om de gewerkte uren te controleren en definitief toe te kennen. Dit project was een deelproject om de kosten inzichtelijk te maken van de technische dienst.

Software administratie en CRM systeem

Type bedrijf: Internet dienstverlening
Software: Access 2003, VB, Adobe Acrobat Prof

Een CRM systeem, administratiepakket en een facturatie pakket ontworpen.  Met het CRM systeem kan men door middel van selectiecriteria (gepersonaliseerde) mailings via email of per post verzenden aan klanten. Door een koppeling met de live database zijn alle klantgegevens actueel en direct opvraagbaar, zoals onder andere de gebruikersstatistieken en historie. 

In het administratieve deel worden de abonnementen beheerd zoals de account verloopdata en type abonnementen. Het facturatie pakket genereert automatisch facturen en verzend deze via e-mail of post. Men kan ook automatisch herinneringen en aanmaningen versturen. Er is tevens een koppeling ontworpen met telebankieren.

MyCard

© 2014 Computec. All Rights Reserved.