Project management

Opdracht: Technisch projectleider van alle bouwtrajecten

Opdrachtgever: De Belastingdienst

Duur: > 1 jaar vanaf 1-4-2015 tot heden

Methodes: Agile/scrum, TFS, VB6, .Net, SQL server, C Sharp,

Omdat het eerdere bouwtraject zo succesvol was heb ik het Agile/scrum bouwen geintroduceerd binnen LIV. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor alle bouwtrajecten. Over het algemeen waren er 2 grote projecten en 10 kleine projecten welke ik begeleide. De teams bestonden uit 1 of 2 developers, 1 ontwerper, 1 functioneel tester, 1 proces deskundige van de business en de productowner. 

Door onze succesen is LIV uitgegroeit tot een volwaardige afdeling die het beheer uitvoert over 400+ tijdelijke voorzieningen, beheer over het eigen incident proces en een projectorganisatie met zzp-ers.

Update maart 2017
De afdeling LIV blijft groeien en de Belastindienst erkent de afdeling nu als een center of exelence voor alle tijdelijke voorzieningen. Dat zijn er inmiddels 800 en na het centralisatie project zijn dit er mogelijk 2000+.

Ik heb LIV geholpen met verder professionalisering zodat het beheer mogelijk is van al deze tijdelijke voorzieningen en lokaal ontwikkelde applicaties. Qua organisatie heb ik het incidenten proces opgezet aan de hand van ITIL. Ik heb de rol service coordinator geintroduceerd en de rol systeem architect. Tevens heb ik een workflow management systeem laten bouwen waarin alle nieuwe aanvragen voor softwareontwikkeling geregistreerd kunnen worden. Vanuit deze aanvragen kan een project worden gestart en gemanaged met projectitems. Qua architectuur heb ik een grote rol gespeeld in het opzetten van een OTAP straat en heb ik een mechanisme laten bouwen waardoor wij controle krijgen over autorisaties in de productie omgeving zodat deze complient is. Tevens heb ik een standaard bepaald waaraan nieuwe software aan moet voldoen.

Ik er op aangedrongen dat mijn rol als projectleider geformaliseerd zou worden, zodat ik op termijn mijn opdracht kan afsluiten. Vanwege het vele werk is er inmiddels werk voor 3 projectleiders waarvan ik er nu een van ben. Ik probeer ze mijn werkwijze over te dragen aan de nieuwe projectleiders door samen de projecten te sturen. Door mijn praktische aanpak en mijn techinsche kennis kan ik ook regelmatig op de inhoud sturen, zowel naar de ontwikkelaar als naar de klant.

Het team is gegroeid naar 15 ontwikkelaars, 2 functioneel testers, 3 ontwerpers, 1 systeem architect, 1 business analyst, 1 analist, 2 exploitanten, 1 service coordinator, 1 problem manager, 3 projectleiders.

Voor de Belastingdienst is LIV een onmisbare afdeling geworden.  Een afdeling die garant staat voor het voortbrengen van snelle robuuste voorzieningen die van tijdelijke aard zijn. 

MyCard

© 2014 Computec. All Rights Reserved.